Hulpmiddelen voor ouderen

Als u ouder wordt of een ziekte of beperking heeft, gaan sommige dagelijkse handelingen niet altijd meer vanzelf. Wat voorheen zo vanzelfsprekend leek is nu een lastige handeling geworden. Voor veel handelingen bent u misschien afhankelijk geworden van anderen. Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen die u kunnen helpen om een stukje zelfredzaamheid terug te kunnen krijgen en een stuk eigenwaarde.

Bij de keuze van een hulpmiddel is er ontzettend veel keus. Wat is een goed hulpmiddel, wat zijn de voor- en nadelen en waar moet u op letten? Het is daarom niet eenvoudig om het juiste hulpmiddel te kiezen als u er geen verstand van heeft. Op deze website vindt u informatie over diverse hulpmiddelen op het gebied van wonen, vervoer, mobiliteit en huishoudelijke zaken.

Vergoedingen

Wanneer u te maken krijgt met een beperking of met problemen in uw mobiliteit dan kan het zijn dat u soms voor hoge kosten komt te staan. In sommige situaties kunt u voor bepaalde hulpmiddelen een vergoeding krijgen.

Houdt u er rekening mee dat niet alle hulpmiddelen worden vergoed of dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd. Dit is afhankelijk van de wet of de regeling. Op deze website zal per hulpmiddel worden aangegeven of er een vergoedingsmogelijkheid is of dat u dit zelf zal moeten bekostigen.

Wanneer een hulpmiddel of voorziening wordt bekostigd dan zal dit voornamelijk vanuit de Wmo, de Wlz of de Zorgverzekeringswet (reglement Hulpmiddelen) worden gedaan.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Hulpmiddelen en voorzieningen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden vergoed hebben normaal gesproken als doel om zich buitenshuis te kunnen verplaatsen en om een normaal gebruik van de woning te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die problemen heeft met het traplopen vanwege zijn of haar aandoening. Dan is het normale gebruik van de woning (het traplopen) belemmert. Een traplift kan dan het hulpmiddel zijn die deze belemmering verhelpt waardoor iemand weer gebruik kan maken van de trap.

Wet langdurige zorg

Vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) wordt de zware en langdurige zorg bekostigd. Dit gaat hoofdzakelijk gepaard met verblijf in een instelling (uitzondering mogelijk). Wanneer er hulpmiddelen nodig zijn wordt ook vanuit de WLZ bekostigd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de regeling met betrekking tot de hulpmiddelen nog eenvoudiger.

Zorgverzekeringswet

Een groot aantal hulpmiddelen worden via basisverzekering vergoed. Welke dat zijn, staat vermeld in het Reglement Hulpmiddelen. Daarin staan ook de voorwaarden die horen bij de vergoeding, bijvoorbeeld omtrent de maximum vergoeding, de eigen bijdrage, de gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen. Iedere verzekeraar heeft zijn/haar reglement. Met andere woorden, er kunnen (kleine) verschillen zitten in de vergoedingsvoorwaarden van hulpmiddelen. Desalniettemin moeten verzekeraars zich houden aan de Zorgverzekeringswet.

Vragen en advies

Heeft u vragen over een hulpmiddel of wilt u graag advies bij de aanschaf van bijvoorbeeld een rollator? Stel de vraag dan via het reactieformulier dat onder het artikel staat. We zullen dan op korte termijn een reactie geven die voor iedereen zichtbaar. Hierdoor kan de kennis en adviezen worden gedeeld zodat anderen er in de toekomst ook iets aan kunnen hebben.

Tevens staan we open voor gebruikerservaringen van bepaalde hulpmiddelen. Hoe ervaart u het gebruik van bijvoorbeeld een toiletverhoger of hoe zijn uw ervaringen met een bepaalde traplift fabrikant? Met jullie input kunnen anderen geïnformeerd en geadviseerd worden bij het nemen van een keuze voor een bepaalde type hulpmiddel.

Nieuwe hulpmiddelen

innovatie-en-ontwikkeling-hulpmiddelen

De ontwikkeling van de hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking is constant in beweging. Innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Bent u van mening dat een bepaald artikel ontbreekt op deze website laat het ons dan weten. We zullen dan meer informatie over dat hulpmiddel opvragen en een artikel plaatsen.