Aanvragen hulpmiddelen vanuit de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, of officieel Wmo 2015) is een wet die ervoor zorgt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit gebeurt onder meer door ondersteuning vanuit de gemeenten bij bijvoorbeeld hulpmiddelen.

Maar hoe vraag je die hulpmiddelen nou precies aan? Onderstaand stappenplan toont een globaal overzicht. Via het Wmo-loket van je gemeente kan je per gemeente meer informatie krijgen.

1.Contact zoeken met gemeente

Allereerst zal je contact moeten zoeken met de gemeente als je denkt recht te hebben op hulpmiddelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Dit doe je vaak bij het Wmo-loket van jouw gemeente. Daar krijg je een aanmeldingsformulier, en aan de hand daarvan zal er contact met je gezocht worden om de zaken verder te bespreken.

2.Gesprek met gemeente

Zodra er contact is gezocht, zal er een afspraak gemaakt worden om een gesprek te houden of een onderzoek uit te voeren. Hierbij komt een deskundige eventueel langs, om zo diverse zaken te bespreken. Ook kan je terecht op het gemeentehuis.

3. Voorstel van gemeente

Na aanleiding van het gesprek en eventueel onderzoek, zal de gemeente binnen 10 werkdagen je een verslag van het gesprek sturen.

In dit verslag wordt bijvoorbeeld benoemd in hoeverre je zelfredzaam bent, en of mensen in je directe omgeving kunnen bijspringen om te helpen. Aan de hand daarvan zal bepaald worden wat het voorstel van de gemeente zal zijn.

4. Besluit

Vervolgens kan je besluiten om het verslag en voorstel te ondertekenen, mocht je het eens zijn met de verslaggeving genoemd in stap 3. Het verslag en voorstel stuur je in dat geval ondertekend terug naar de gemeente.

Binnen twee weken tijd zal de gemeente besluiten voor welke voorziening (algemeen, maatwerk of vervoer) je in aanmerking komt.

Hulp nodig bij aanvraag

Als je moeite hebt om zelf de aanvraag voor een Wmo vergoeding in te vullen, dan kan de gemeente hierbij helpen. Zij zullen onafhankelijke cli├źntondersteuning zoeken, die kan helpen bij het maken van beslissingen.

Deze ondersteuner kan je informatie verschaffen over de Wmo in het algemeen, kan helpen bij het aanvragen van en Wmo vergoeding en kan ook helpen om de aanvraag in te dienen. Hiervoor zal je bij de gemeente naar de mogelijkheden moeten vragen.

Plaats een reactie