Uitleen hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Zorgverzekerings Wet (ZvW) is tijdelijke uitleen (maximaal 26 weken gratis) van hulpmiddelen mogelijk via een thuiszorgwinkel. De Regeling thuiszorg maakt het voor elke inwoner van Nederland mogelijk om een hulpmiddel voor een tijdelijke periode te lenen. De hulpmiddelen worden in bruikleen verstrekt. Dit houdt in dat u niet de eigenaar wordt van de voorziening. In principe betaalt u voor de uitleen hulpmiddelen geen eigen bijdrage. In sommige gevallen is een verwijzing van de huisarts nodig.

Hulpmiddelen die u bij een thuiszorgwinkel kan lenen zijn onder andere krukken, rollators, toiletstoel, douchestoel, toiletverhogers, ziekenhuisbedden, anti decubitus voorzieningen en transferhulpmiddelen. Indien u een voorziening langer dan 26 weken nodig bent dan wordt u vaak doorverwezen naar de Wmo, zorgverzekeraar of de AWBZ. De thuiszorg organisatie kan na 26 weken een huur in rekening brengen voor de hulpmiddelen. Vraag indien mogelijk, tijdig de hulpmiddelen via de desbetreffende regeling aan.

U kunt bij uw thuiszorgwinkel in de buurt terecht voor hulpmiddelen. Tegenwoordig bieden de meeste thuiszorgwinkels ook de mogelijkheid aan om online een hulpmiddel aan te vragen. Neemt u daarvoor een kijkje op de website van deze thuiszorgwinkels:

Wilt u u meer te weten komen over de mogelijkheden van deze regeling bezoek dan Regelhulp. Dit is een initiatief van onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

UPDATE: De uitleen van hulpmiddelen verdwijnt per 1 januari 2013 uit de AWBZ. Hulpmiddelen zijn dan alleen nog ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bovendien vallen per 1 januari 2013 de eenvoudige loophulpmiddelen (zoals rollator, looprek, kruk en wandelstok) niet meer onder aanspraak van de Zvw, de AWBZ en de Wmo.