Algemeen gebruikelijk

Algemeen gebruikelijk is een begrip wat u vaak tegenkomt in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat houdt het begrip algemeen gebruikelijke nu precies in? Hoewel het soms discussies kan opleveren zijn dit voorzieningen waarover u gelet op uw individuele situatie, ook zonder handicap of beperking, zou kunnen beschikken.

Meer lezenAlgemeen gebruikelijk

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Deze accenten zijn vastgelegd in de verordening van de desbetreffende gemeente.

Meer lezenWet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)