Darmklachten

Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders kampt met een vorm van darmklachten.

Meestal gaat het hierbij om klachten als winderigheid, obstipatie of diarree.

Darmklachten kunnen door veel oorzaken ontstaan. Hieronder worden enkele belangrijke darmaandoeningen nader toegelicht.

Spastische darm

De aandoening spastische darm wordt ook wel het prikkelbare darm syndroom (PDS) genoemd. Het hebben van een spastische darm is een veel voorkomend probleem, voornamelijk in de westerse wereld. Bij een spastische darm is er sprake van een verstoorde werking van de darm, hetgeen meestal leidt tot de eerder genoemde klachten als obstipatie of juist diarree. Tevens kan er sprake zijn van buikkrampen en daarmee gepaard gaande buikpijn.

Oorzaken

Vooralsnog is de oorzaak van een spastische darm niet eenduidig aan te wijzen. Men spreekt dan ook van een combinatie van factoren die tot PDS leiden: een extra gevoelige darmwand en een ontregelde spastische beweging van de darm worden gezien als de belangrijkste oorzaken. Daarnaast kan een darminfectie ook een rol spelen bij het ontstaan van het prikkelbare darm syndroom. Stress en verkeerde voeding kunnen de klachten verergeren.

Behandeling

Een spastische darm kan niet genezen worden door gebruik van medicijnen. Wel kunnen medicijnen de klachten verminderen, door middel van het verbeteren van de stoelgang of het bestrijden van de pijn. Voorts kan er via hypnotherapie geprobeerd worden de darmen positief te beïnvloeden. Daarnaast is het van belang om het juiste voedingspatroon aan te houden.

Ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte van het maag- en darmkanaal. Het is een chronische ziekte waarbij meestal de dunne en/of dikke darm zijn ontstoken. Als gevolg van de ontstekingen kunnen sommige voedingsstoffen minder goed worden opgenomen in de dunne darm. Hierdoor kan in het lichaam een tekort aan deze stoffen ontstaan hetgeen o.a. tot gewichtsverlies kan leiden. Door deze ziekte kunnen ook andere organen worden aangetast, zoals bijvoorbeeld de ogen en gewrichten. De belangrijkste symptomen van de ziekte van Crohn zijn diarree, vermoeidheid, buikpijn en gewichtsverlies.

Oorzaken

Er zijn verschillende factoren die de oorzaak kunnen zijn van de ziekte van Crohn.

– erfelijkheid
– een verstoord afweersysteem
– bepaalde specifieke bacteriën
– roken

Behandeling

De ziekte van Crohn is een chronische ziekte en is niet te genezen. De hoeveelheid aan klachten verschilt daarbij per patiënt. Mensen met deze ziekte zullen hun leven lang medicijnen dienen te slikken, waarbij 75% na verloop van tijd geopereerd zal moeten worden om de ontstoken delen van darmen te verwijderen. Een aantal patiënten zal uiteindelijk een stoma aangelegd krijgen.

Buikkrampen

darmklachten

Het hebben van buikkrampen kan aan verschillende oorzaken liggen. Buikkrampen kunnen daarnaast van kortdurende of chronische aard zijn, en erg in sterkte verschillen. Buikkrampen zijn niet te verwarren met buikpijn. We spreken van buikpijn wanneer er sprake is van een constante, zeurende pijn in de buik. In geval van buikkrampen betreft het pijnlijke samentrekkingen in het maag- en darmstelsel.

Oorzaken

Aangezien buikkrampen als symptoom bij vele ziekten van ons spijsverteringsstelsel voorkomen, is het van belang bij lang aanhoudende klachten uw arts te raadplegen.
Lichte buikkrampen zijn veelal het gevolg van o.a. diarree, buikgriep, constipatie of een darminfectie. Aanhoudende zware buikkrampen kunnen een ernstiger oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld nierstenen, een blindedarmontsteking of darmkanker.

Behandeling

Om tot de juiste behandeling van buikkrampen te komen, is het dus van belang achter de oorzaak van uw klachten te komen. In geval van lichte buikkrampen is het o.a. aan te raden uw voedingspatroon onder de loep te nemen. Het kan zijn dat een aanpassing in uw dieet de problemen verhelpt.

Bij ernstigere aandoeningen is veelal een medische behandeling nodig, welke logischerwijs toegespitst zal zijn op de aard van de ziekte. Dit kan verschillen van het innemen van medicijnen tot een operatie of endoscopie.

Plaats een reactie