Waarom advieshulpmiddelen.nl?

Waarom advieshulpmiddelen.nl? In 2011 zijn er nog nooit zoveel mensen in Nederland 65 jaar geworden. Dit fenomeen, ook wel de vergrijzing genoemd, zat er al jaren aan te komen en zal de komende jaren niet afnemen. Hoewel een hogere leeftijd niet per definitie leidt tot afnemende mobiliteit is het wel reëel om te veronderstellen dat veel mensen belemeringen gaan ondervinden in hun mobiliteit.

De overheid stimuleert iedereen om zoveel mogelijk op eigen kracht te doen. Veel mensen zijn bereid om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zoeken zelf oplossingen voor hun problemen op het gebied van wonen en vervoer. Toch is er vaak de vraag waar men de oplossingen moet zoeken. Deze website zal voorzien worden van informatie over diverse hulpmiddelen, oplossingen, en wet en regelgeving. Advieshulpmiddelen.nl heeft geen verbintenis met een leverancier of fabrikant. De voorzieningen en hulpmiddelen die op de website geadviseerd worden zijn puur op basis van het aanbod en kunnen steeds wisselen.

Tevens zullen de artikelen voorzien worden van informatie over mogelijke vergoedingsregelingen in Nederland. Denk hierbij aan de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Algemene wet bijzondere ziektekosten.

De komende maanden zal de website gevuld worden met informatieve artikelen op het gebied van wonen en mobiliteit. In deze artikelen zullen diverse verwijzingen zijn naar webshops, innovatieve producten en voorliggende oplossingen. Het idee hierachter is om problemen op een goedkope manier op te lossen zonder te hoeven inleveren op kwaliteit. Tips, adviezen en opmerkingen zijn daarom ook erg welkom.

Plaats een reactie