Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Deze accenten zijn vastgelegd in de verordening van de desbetreffende gemeente.

Het uitgangspunt van de Wmo is dat er gekeken wordt wat iemand nog wél kan in plaats van wat iemand niet meer kan. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid voorop.

Het doel van de gemeente is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk leeft. Hebt u problemen met uw huishouden, met vervoer of met het meedoen in de samenleving? Dan zal een medewerker van de gemeente samen met u zoeken naar de mogelijkheden die er zijn om zelf oplossingen te realiseren.

Wannneer er een probleem blijft bestaan op het gebied van wonen en/of vervoer dat gecompenseerd moet worden, dan zal de gemeente samen met u zoeken naar oplossingen. Bij meerdere oplossingen zal de gemeente de goedkoopste oplossing aan u toekennen.

Vanuit de gemeente kan er op meerdere manieren ondersteuning worden geboden.

– Een algemene voorziening is eenvoudig aan te vragen zonder ingewikkelde procedure. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen die tijdelijk nodig zijn, zoals tijdelijke hulp bij de huishouding.

– Een individuele voorziening is voor één persoon of gezin bedoeld. Een voorbeeld is een rolstoel, die u als enige gebruikt.

– Een collectieve voorziening wordt door verschillende mensen tegelijk gebruikt. Een voorbeeld is groepsvervoer, waarbij u met meerdere mensen tegelijk reist in een (rolstoel)bus. U moet wel toestemming van de gemeente krijgen om een collectieve voorziening te gebruiken.

Wilt u meer te weten komen over de Wmo dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw eigen gemeente of de website van de Rijksoverheid raadplegen.

Plaats een reactie