Ziekte van Dupuytren

Bent u gediagnosticeerd met de ziekte van Dupuytren? Wat is precies de ziekte van Dupuytren en welke behandelmogelijkheden zijn er?

De ziekte van Dupuytren is en aandoening waarbij er een verkromming van de vingers optreedt. Een andere benaming voor deze aandoening is contractuur van Dupuytren of koetsiershand.

De aandoening werd baron Guillaume Dupuytren beschreven. Hoewel hij niet de eerste was die deze aandoening beschreef, was hij wel de eerste die de contractuur in de aponeurosis palmaris lokaliseerde.

Kenmerkend voor deze aandoening is de buigstand van de vingers. Tot op heden is de oorzaak van de aandoening nog onbekend.

Oorzaak buigstand en klachten Dupuytren

De oorzaak van de buigstand van de vingers is een verschrompeling van het bindweefsel in de hand. Bij de ziekte van Dupuytren ontstaan, door nog onbekende oorzaak, verdikkingen en verkortingen in het bind- en steunweefsel in de vorm van knobbeltjes en strengen, die zich tot in de huid voortzetten. De kromming van de handen heeft een andere oorzaak dan reuma.

Wanneer deze strengen over de gewrichten lopen en schrompelen, kunnen de vingers minder goed bewegen. Hierdoor ontstaat de verkromming die typisch is voor deze ziekte.

De aandoening komt voornamelijk voor bij Noordwest Europeanen en veel minder bij Afrikanen. Er bestaat een vermoeden dat deze aandoening wordt bepaald door de genen.

Een knobbeltje in de handpalm is vaak het begin van deze ziekte. De ziekte van Dupuytren begint heel onschuldig, zonder pijn en zonder ontstekings-verschijnselen.

Soms ontstaat de streng binnen enkele maanden maar het kan soms ook jarenlang duren voor de ziekte verergert. Deze streng trekt de betreffende vinger krom waardoor op den duur de vingers niet meer kunnen bewegen.

Vaak ontstaat de ziekte bij de ringvinger of pink (of allebei), maar het kan ook bij alle vijf de vingers voorkomen (of een combinatie hiervan).

Behandeling en operatie

Een vaak gebruikt criterium is of de patiënt zijn of haar hand vlak op de tafel kan leggen. De behandeling van deze aandoening bestaat uit een operatie. De plastisch chirurg verwijdert het aangedane weefsel uit de handpalm en de vingers met als doel de strekfunctie van de vingers zo veel mogelijk te herstellen.

De operatie voorkomt bovendien verder functieverlies van de vingers en eventuele pijn kan worden verminderd. De operatie verhelpt weliswaar de klachten maar de aandoening verdwijnt niet.

Het is dus mogelijk dat de vingers na de operatie op termijn toch weer kromtrekken.

Afhankelijk van de algemene conditie vindt de operatie plaats in dagbehandeling of tijdens een korte opname.
Een veel toegepaste operatie is fasciectomie. Hierbij wordt de huid opengemaakt en wordt het aangetaste weefsel (fascie) plus een kleine marge weggenomen.

Herstel na operatie

Hetwordt aangeraden om de hand de eerste dagen hoog te houden in een mitella of op een kussen. Hiermee wordt voorkomen dat er een zwelling optreedt in de hand.

Afhankelijk van de wondgenezing en het soort werk dat u doet wordt met u besproken wanneer u het werk kunt hervatten. Dit zal normaal gesproken via uw specialist en de arbo arts gaan. Meestal zal de nabehandeling worden gecombineerd met fysiotherapie en/of ergotherapie (spalken).

disclaimer: raadpleeg bij twijfel altijd uw eigen huisarts en/of specialist.

Plaats een reactie